"/> در ( سمساری )هر ۴۸ ساعت یکبار آگهی خودتان را به رایگان*نردبان* کنید و همیشه در بالای صفحه باشید و دیده شوید.
آگهی رایگان

بهترین روش درج آگهی موفق

بهترین روش درج آگهی موفق

اگر قصد دارید کالا خدمات محصول و یا کسب و کار خود را به یک جامعه هشتاد ملیونی و یا فراتر از مرزها معرفی کنید باید …تاکید میکنم باید یکسری قواعد و قوانین تجارت و بازار و دنیای مجازی را رعایت کنید.

چطوری ؟

اصلا بیایید فکر کنیم که یک دستفروش کنار خیابانی هستیم و میخواهیم نظر عابرین پیاده ای که از کنارمان میگذرند را به اجناس خود جلب کنیم.

یک دستفروش موفق هیچگاه ساکت نمی ایستد.

مدام در حال تکرار کلماتی برای معرفی هر چه بهتر کالایش میباشد.

از کلماتی استفاده میکند که مشتری را خوشاید.

برای جلب نظر مشتری پیشنهاداتی را ارایه میدهد.مثلا یکی ده تومان سه تا بیست و پنج تومان – یا سه تا بخر چهارتا ببر

از کلمات و واژه هایی استفاده میکند که در ذهن اکثریت مردم اثر بخشی خاصی دارد.

دروغ نمیگوید.ولی به بهترین وجه ممکن از کالای خود تعریف میکند.

نقاط ضعف کالا را پنهان نمیکند اما نقاط مثبت کالا را با بهترین جمله بندی به مشتری معرفی میکند.بطوری که مشتری نقاط ضعف را نادیده میگیرد.

هر کالایی را در زمان و مکان مناسب خودش به معرض فروش میگذارد.

مثلا در زمستان یخ نمی فروشد.

و یا زیره به کرمان نمیبرد.

لباس گرم را در تابستان نمی فروشد.

اگر دقت کرده باشید دستفروشان در محل های خاصی بساط خود را پهن میکنند.

بگذارید برایتان خاطره ای از یکی از دوستان دست فروشم برای شما تعریف کنم.

یکی از دوستان من پشت ماشین خود در محلی دستفروشی میکرد.

ایشان می گفت من در محلی،خودرو خود را کنار خیابان پارک میکردم و صندوق عقب ماشین را بالا میزدم و اجناسم را میفروختم.

و اکثر اهالی و مغازه داران محل در محل پارک من ماشینشان را پارک نمیکردند اما گاها اتفاق می افتاد که شخصی غریبه قبل از آمدن من ماشینش را در همانجایی پارک میکرد که من ماشینم را میگذاشتم.

به ناچار مجبور میشدم که ماشینم را به اندازه طول یک خودرو عقبتر و یا جلوتر پارک کنم.

ایشان میگفت هر روزی که این اتفاق می افتاد آنروز دخل من یک چهارم روزهایی میشد که در محل خودم پارک میکردم.و درامدم وحشتناک سقوط میکرد.

شاید من و شما اینطور فکر کنیم که این دوست من مغلطه میکند و چهار متر جابجایی چه تاثیری در درامد یک دستفروش میتواند داشته باشد ؟

ولی واقعیت اینست که این یک اتفاق عادیست و بهمین خاطر دستفروشان محل های خاصی را برای فروش محصولاتشان انتخاب میکنند.

و حتی حاضرند برای دو متر جابجایی به نقطه بهتر مبلغی را به تصاحب کننده قبلی بدهند تا جایشان را با هم تعویض کنند.

و یا شاید دیده و یا شنیده باشید که محل ایستادن فلان دستفروش سرقفلی دارد.

خب ….. این داستان را تعریف کردم تا به شما این را بگویم که :

۱ – وقتی شما آگهی درج میکنید یعنی این محل را برای پهن کردن بساط خود انتخاب کرده اید.

۲ – اگر محل و یا وبسایت مناسبی برای درج آگهی و یا پهن کردن بساط خود انتخاب نکنید توقع نداشته باشید که مشتری سراغتان بیاید. چون در جایی بساط گسترده اید که کسی شما را نمیبیند.

۳ – پس بهترین وبسایت ها یا محل ها را برای ثبت آگهی خود انتخاب کنید که تعدادشان از انگشتان دست هم تجاوز نمیکند.

چون بیشتر وبسایت های درج آگهی که در حال حاضر موجودند به دلایلی که برایتان توضیح خواهم داد ارزش آگهی گذاری یا ثبت آگهی را ندارند.

الف – اکثر وبسایت های درج آگهی بدلیل انتخاب نامهای غیر مرتبط و گاها سخت و کارشناسی نشده پا به عرصه اینترنت گذاشته اند و بعد به علت عدم استقبال آگهی

دهندگان ,تازه پی به اشکالات خود برده اند و همینطور وبسایت را رها کرده اند،پس تبلیغ درین وبسایت ها بیراهه رفتنی بیش نیست.

ب – شمار زیادی از صاحبان وبسایت های درج آگهی که در سالهای اخیر و بصورت قارچ گونه و به طمع درامد، آنهم درامد های نجومی پا به عرصه گذاشته اند و بعد از کلی

هزینه تراشی متوجه شده اند که تا درامد زایی مورد نظرشان راهی بس طولانی در پیش دارند  و شاید هم بعد از هزینه گذاری های بیشتر و گذشت سالهای طولانی نیز

نتوانند به مقصود خود برسند. و دلسرد شده و وبسایت را به امان خدا رها کرده اند.

پس تبلیغ و یا تبلیغات درین گونه وبسایت ها هم مثال معروف عرض خود میبری و زحمت ما میداری را به یاد می آورد.

ج – در وبسایت هایی زحمت درج آگهی به خود را بدهید که قبل از اینکه به فکر منافع خویش باشد ، به منافع آگهی دهنده و آگهی گیرنده یا جویای آگهی بیندیشد،چون

اگر آگهی دهنده و جوینده آگهی به منافع خود دست پیدا کنند لاجرم در صدی از منافع این دو طرف به سمت وبسایتی یا مالکین وبسایتهایی که به آگهی دهندگان و

جویندگان آگهی رسیده نیز سرازیر خواهد شد.

ادامه دارد.

<<بازگشت به صفحه اصلی>>

My title page contents